Min passion

..er “right from the start”; lige fra starten OG rigtigt fra starten. Jeg har gennem studiet og i mit arbejde som psykolog blevet optaget af tilknytningens betydning for, hvordan vi hele livet igennem trives, -også som voksne og som gamle mennesker. Vores tidligste erfaringer, dvs. fra 0-5 år, for hvordan det er at være os selv sammen med mor og med far (og alternativ primær omsorgsgiver) er grundlæggende for bl.a. vores selvværd, selvtillid, tilgang til udfordringer og problemløsning og ikke mindst til vores forventninger til andre mennesker; om vi forventer at det bliver rart og konstruktivt at være sammen eller om vi skal passe på os selv og afvise på forhånd, undgå nære relationer, være den sjove så vi er sikre på at vi griner sammen eller hvad vi nu har lært, der virker bedst ifht. at have det tryggest og rarest muligt.

Jeg er som psykolog blevet inviteret med af så mange voksne mennesker til sammen med dem at lære dem bedre at kende og at hjælpe dem fri af uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og mest af alt få styrket de oprigtige, sunde og konstruktive reaktionsmønstre de allerede havde, men i mange tilfælde havde svært ved at se. For dem blev det til en oplevelse af at kunne være sig selv med ro i sindet og at tage de udfordringer som livet nu engang byder på mere konstruktiv vis. De, der havde brug for hjælp til at håndtere en akut krise, var også afhængige af, hvilke mønstre de havde lært til at mestre livet og udfordringer. For mange var den akutte og voldsomme hændelse en begivenhed, der fik boblen til at briste.

Fælles for alle var et tillært syn på sig selv og på andre, som var gammelt og som ikke var befordrende for at have det helt godt i livet eller til at håndtere et pres, der havde hobet sig op gennem flere år.

Heldigvis kan de gode mønstre styrkes og mindre hensigtsmæssige svækkes, så hverdagen bliver domineret af en rarere måde at være i verden på. I nogle tilfælde kan det godt tage noget tid, da det er kan være svært at give slip på de gamle mønstre også selvom det er til fordel for noget godt, sundt og dejligt. Forandring kan være angstprovokerende.

Min passion er at hjælpe forældre og andre voksne i børns liv til at skabe de bedste rammer for børnene og give børnene den slags erfaringer, der er med til at skabe selvværd, tillid til at kunne mestre udfordringer og til at styrke barnets sociale kompetencer, så det er rart for barnet at være sammen med andre, og rart for andre at være sammen med barnet. Og alt dette er samtidigt med til at hjælpe barnet med at udvikle sine kognitive evner og at blive fagligt dygtigere.

Min passion er også at hjælpe de børn, der er blevet voksne, med de udfordringer de oplever i livet, så de kan blive meget mere sig selv uden frygt, skyld, skam og afmagt.

Ring til mig på 29 91 11 84. Jeg glæder mig til at høre om dig.

Kærlig hilsen

Stine Marie