Individuelle samtaler

Samtalerne varer 50 minutter inkl. evaluering.

Pris pr samtale: kr 1100,-

Særlige rabatter:

Selvbetalere uden privat forsikring: kr. 1000,- pr gang

Selvbetalere med henvisning fra lægen: kr. 850,- pr gang

Du kan derudover få tilskud, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark og/eller en privat sundhedsforsikring,  hvis det, du ønsker hjælp til, er dækket.

Jeg tilbyder også samtaler efter kl. 17.00 og akutsamtaler; begge med et tillæg på kr 150,- pr session

Har du af forskellige årsager svært ved at forlade hjemmet, tilbyder jeg også samtaler hos dig. Der er et kørselstillæg afhængigt af kørselsbehov.

Samtaler på henvisning

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og kan derfor ikke tilbyde forløb med henvisning.

Men har du en henvisning, og har du særlig lyst til at komme i et forløb hos mig eller oplever du en uhensigtsmæssig lang ventetid, kan jeg tilbyde et forløb, der økonomisk svarer til 12 samtaler på sygesikringen. Det foregår i gruppe med ligesindede, og tilbyder nogle unikke terapeutiske oplevelser, som ikke findes i et individuelt forløb.

De fleste har umiddelbart ikke lyst til et forløb i gruppe. Det vækker modstand. Og det er ok. Det er heller ikke altid, det er en god idé. Men forløb i gruppe er yderst effektive og i nogle tilfælde mere end ved individuelle samtaler. Jeg vil derfor varmt anbefale et forløb i gruppe for dig, der er parat og har lyst til det. Du kan læse mere her