Leg jer glade med TheraPlay

Fra alvor til leg

Er noget af dette typisk for dit barn?

  • At klamre sig til mor eller far? En overdreven generthed eller forsigtighed?
  • Udadreagerende adfærd, stærk vrede eller forstyrrende adfærd?
  • Trodsighed, modstand eller stort behov for kontrol?
  • Adfærdsproblemer i skolen eller med jævnaldrende?
  • Opmærksomhedsbesvær?
  • Oplevet misbrug eller svigt?
  • Oplevet forandringer i familiesituationen som skilsmisse, sygdom, dødsfald? Eller fået ny søskende? Eller fået ny bonus-forældre og bonus-søskende?

Så er der hjælp at hente.

Jeg hjælper dit barn direkte. Og jeg hjælper dig og jer som forældre, til at få opbygget eller genopbygget en rigtig god kontakt med jeres barn, så I får plads til nærvær, kærlighed, lysten til at være sammen og glæden ved hinandens selskab.

Vi benytter os af TheraPlay, som er en internationalt anerkendt metode, der hjælper, når et barn har problemer som beskrevet ovenfor. Det hjælper forebyggende, og det hjælper når problemet er opstået. Det er en vej ud af fastlåstheden. Flere danske kommuner tilbyder denne form for hjælp og hos mig er det muligt at få hjælpen uden visitering hos kommunen.

Terapi gennem leg opbygger tryghed og selvtillid som er grundlæggende for at have det godt i livet. Det er også grundlæggende for at modtage hjælp fra andre. Metoden er oplevelsesbaseret og giver både forælder og barn det, I inderst inde længes efter. TheraPlay består af bestemte lege, som leges enten mellem terapeut og barn eller mellem forælder og barn sammen med terapeuten.

For at vælge de lege, som netop I har brug for, starter et forløb altid med at lære jer at kende. Både det,  der er svært for jer og det, I er rigtig gode til sammen. Så sikrer vi os, at den hjælp I får, er den netop I har brug for.

Læs mere her: TheraPlay Danmark

Jeg tilbyder legeterapi ifbm mit TheraPlay practicum.

Er du nysgerrig? Så ring til mig på 29911184. Så besvarer jeg spørgsmål og vi kan finde en god løsning til der dit barn, dig og jer.

 

Kærlig hilsen

 

Stine Marie