Min erfaring

Praktisk

 • Privatpraktiserende psykolog, selvstændig
  • Private klienter; Voksne, par, forældre, børn og unge
  • Vrede, angst, depression, belastningsreaktioner, fysisk sygdom, pårørende, traumatiske hændelser, samarbejdsvanskelligheder, efterfødselsreaktioner
  • Parforholdsproblemer
  • Familieproblemer (graviditet, fødsel, babyer, børn, søskende, skilsmisse, sammenbragte familier)
  • Forælder – voksen barn relationsterapi
  • Supervision
  • Undervisning og foredrag
 • Privatpraktiserende psykolog tilknyttet en større privat klinik i Skive
  • Angst, depression, stress, fysisk sygdom, pårørende, traumatiske hændelser, vrede
  • Private klienter; individuelle, par, familier samt terapi i gruppe
  • Supervision af andre faggrupper
  • Foredrag
  • Undervisning i ICDP modul 1 (International Child Development Programme) inkl. samspilsanalyser

Teoretisk uddannelse (for at vedligeholde min psykologfaglighed og holde mig ajour med nyeste viden)

 • Cand.Psyk.Aut.
 • ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy/Intensiv kortids psykodynamisk terapi). Afslutter 3-årig coretræning aug. 2019. (Terapiform, der er særligt skarp på følelser og på at frigøre os fra de fastlåste reaktionsmønstre, der saboterer vores trivsel. Både det, der sker indeni os og det der sker mellem os og andre mennesker).
 • Parterapi ved Couples Insititute, Californien. (Tilknytningsbaseret parterapi efter “The developmental model”)
 • TheraPlay. Påbegyndt uddannelse i legebaseret terapi, der er en direkte interventionsform med det formål at styrke barnets selvværd, selvtillid, modtagelighed for omsorg og både barnets og forælderens relationelle kompetencer.
 • Vejleder i ICDP, International Child Development Programme (Ressourceorienteret tilgang til at styrke relationen mellem barn og voksen, ved at hjælpe den voksne til at skabe den gode udviklingsunderstøttende relation med barnet)
 • Minding the Baby. Introduktionsniveau. ((Mentaliseringsbaseret støtte til den primære omsorgsgiver, der hjælper mødre og fædre til at forstå og drage omsorg for både barn og sig selv.
 • Psykoterapi i perinatalperioden. (1 års fordybelseskursus i fysiske, psykiske og relationelle forhold vedrørende barn, forælder og søskende under graviditet, fødsel og den første tid efter fødslen.).
 • SE (Somatic Experiencing) Introduktionsniveau. (Kropsorienteret metode med fokus på forløsningen af oplevede traumer).
 • Andre fagligt ajourførende kurser
  • Den Psykologiske undersøgelse – Børn og Unge
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Supervision af andre faggrupper
  • Klinisk sexologi
  • Psykoterapeutisk behandling
  • Psyke og soma, funktionelle lidelser
  • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
  • Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser
 • Psykologisk testning
  • MIM (Marschach Interaction Method) (Samspilsobservationsmetode ved vurdering af det relationelle miljø i familien)
  • PC-ERA (The Parent-Child Early Relations Assesment Scale Method) (Vurdering af kvalitet af samspil inkl. spædbørn)
  • WISC-IV (Vurdering af kognitive funktioner, børn)
  • WAIS-IV(Vurdering af kognitive funktioner, Voksne)
  • TAT-Thematic Apperception Test (Vurdering af forsvarsmekanismer)
  • PDI – RF Parental Developmental Index – Refleksive Functioning (Vurdering af forælderen nuværende mentaliseringsevne ifht sig selv og barnet mhp at identificere områder, der med fordel kunne styrkes for barnets samt forælderens trivsel).