Personligt brev: skabelon

Hvis du/I har lyst til at skive et personligt brev til mig inden første samtale, er i velkomne til det.

Der er flere formål med et sådant brev: Det ene er, at jeg får et indtryk af hvem du/I er som er med til at hjælpe mig til at hjælpe dig/jer. Desuden er der flere fakta om dine og jeres livsomstændigheder som vi ikke behøver bruge så meget af samtaletiden på. En anden stor fordel er at du/I måske bliver opmærksomme på flere aspekter af jeres situation i selve skriveprocessen. Det er en form for opvarmning.

Nedenfor er der en række punkter til inspiration til hvad sådan et personligt brev kan indeholde.

Og husk: Det er frivilligt! Skulle du/I fravælge at sende mig et brev, eller gå i stå i processen er det helt ok. Der går ikke noget af dit/jeres udviklingsforløb af den grund.

Inspirationspunkter

1) Tidligere og nuværende social situation (alder, parforhold, ægteskabelig status, børn, uddannelse, arbejde, økonomi etc.)

2) Opvækst (forhold til forældre og søskende samt deres alder og søskendes køn, flytninger, skoletid, fritidsinteresser etc.)

3) Tidligere og nuværende psykiske vanskeligheder (symptomer, deres begyndelse, varighed etc.)

4) Eventuel tidligere behandling (form, udbytte, problemer, afslutning, evt. medicinsk behandling etc.)

5) Forventninger til en kommende psykoterapeutisk behandling (mål, terapeutens og egen indsats)

6) Fulde navn, adresse, telefonnummer

 

Brevet kan sendes til min e-mail: stine-marie@rpp.dk eller pr post til:

RelationsPsykologiskPraksis

v/ Psykolog Stine Marie Grome-Hansen

Toldboden 1, 2A

8800 Viborg

 

Jeg glæder mig til at møde dig og/eller jer.

 

Kærlig hilsen

Stine Marie