Forløb til forældre

Individuelle forløb

Til dig eller jer, der oplever en stemning, en adfærd eller en forandring, som er ubehagelig eller bekymrende. Det kan være hos dit barn eller hos dig selv, sammen med dit barn.

Vi indleder med en samtale med dig/jer af 1½ times varighed (dobbeltsession). Formålet er at definere dit/jeres/barnets behov og derudfra laver vi en plan. Det er meget forskelligt hvor længe, hvor tit og hvordan forældre/børn har brug for hjælp; det kan være to – ti gange eller mere og ugentligt månedligt eller kvartalsvis i en periode.

Alt efter jeres behov og ønsker arbejder vi med;

1)LegeTerapi (TheraPlay) Læs mere her: Fra alvor til leg

2)Forståelse af barnet, dig selv og jeres samspil

3)Samspilsanalyse (I optager selv en video af en situation sammen med barnet. Vi ser på alt det gode du/I gør, som vil være vejen frem til at hjælpe jeres barn (og jer selv) med at få det bedre.

4)Opgaver og øvelser derhjemme mellem sessionerne

5)Din personlige udvikling, hvis du oplever, at der er noget ved dig, der gør det svært at skabe den gode udvikling for jer og for dit barn. Måske du har oplevelser, følelser, tanker og reaktionsmønstrer, som du kan mærke er med til at hæmme dig og gøre nogle ting i hverdagen eller livet lidt besværligt eller ubehageligt.

6) Jeres relation eller din relation til en kæreste

Som udgangspunkt mødes vi hos mig, men hjemmebesøg er også muligt. Tider efter kl. 17.00 er også muligt, når det ikke er muligt at få det passet ind i hverdagen.

Pris:

Dobbelt sessioner; kr 1550,- pr gang á 90 min. (derudover bruger jeg tid på forberedelse, journalskrivning og eftertanker).

Enkelt session; kr 950,- pr gang á 50 min. (derudover bruger jeg tid på forberedelse, journalskrivning og eftertanker).

Hjemmebesøg; normal takst samt kr 150,- + kørsel

Aftaler efter kl. 17.00; normal takst samt kr 150,-

Ved aftale om et forløb laver vi en reduceret samlet pris.

Straks-støtte-ordning

Har du/I i en periode med særlige vanskelligheder lyst til at kunne ringe og få konkret og målrettet hjælp ifbm. en svær situation laver vi en aftale om straks-støtte. Nogen har brug for intensiv akuthjælp i en kort periode, andre muligheden for at få støtte i ny og næ over en længere periode.

Derfor starter vi med en indledende samtale (dobbeltsession) for at sikre os OM og i så fald HVORDAN jeg bedst hjælper jer gennem straks-støtte.

Pris:

Indledende samtale; 1550,- á 90 min.

Straks-støtte-ordning; udgangspunktet er kr 2000,- Vi tilpasser pris og varighed efter jeres behov.

Straks-støtte som klippekort; kr 2500,- 10 støttesamtaler pr telefon. Ubrugte klip kan indløses til samtaler eller samspilsanalyser.

Forældrekursus: Den gode relation

Dette er et struktureret forløb i fællesskab med andre forældre med lignende oplevelser. Målet at styrke hver forælder til at skabe udviklingsunderstøttende relationer med barnet/børnene.

Når vi som forældre kan sikre at den måde vi er med barnet på er med til at skabe plads og tryghed for barnet vil mange af de ting, der er svære for barnet og for den voksne sammen med barnet blive mindre eller forsvinde helt. Det bliver også muligt at støtte barnet i de specifikke udfordringer han/hun kan have som angst, aggression, koncentrationsbesvær, en særlig følsomhed og meget andet.

Forløbet er af seks gange fire timer og vi mødes én gang om måneden. Forløbet består af viden om barnets udvikling, reaktioner, relationer og samspil (praktisk og anvendelig), øvelser og opgaver derhjemme samt individuelle samspilsanalyser af dig og dit barn.

Strukturen er bygget op om fire par eller otte individuelle deltagere. Det er så forskelligt hvad hver enkelt har lyst til og brug for at få styrket. Derfor er hvert udviklingsforløb personligt og individuelt.

Inden kurset har den enkelte forælder/forældreparret en forsamtale (dobbeltsession) med mig, så vi sikrer os at få skabt det forløb, der er brug for.

Pris:

I alt for forløbet: kr  14,425 pr par/7213,- kr pr person. Disse priser er inkl. moms.

(Til sammenligning svarer dette til kr 267,- i timen pr person inkl. forsamtale, hvilket er 17% billigere end timetaksten gennem sygesikringen).

Forælderforløb

Det er min erfaring at flere kursusdeltagere får lyst til at arbejde med sig selv på en mere egen-terapeutisk måde. Derfor tilbyder jeg også et tilsvarende forælderforløb med et mere terapeutisk islæt.

Målet er at kunne skabe udviklingsunderstøttende relationer med børnene og at få fat i de personlige aspekter, der kan være med til at bremse denne udvikling.

Rammerne er tilsvarende kurset med forsamtale (to sessioner) og seks mødegange over seks måneder. Gruppen består af seks deltagere (ingen par!) og vores møder er af tre timers varighed.

Forløbet består af undervisning/psykoedukation, interaktionsanalyse(video) samt egne personlige fokusområder mellem mødegangene (efter lyst og behov). DERUDOVER vil vi skabe et rum og tale sammen på en måde, der skaber en personlig udvikling på et andet plan end det er muligt (og ønskeligt) på et kursus.

Pris:

I alt for forløbet: kr. 8350,-

Dette svarer til kr 382,- pr time inkl. forsamtale.