Min faglige tilgang

Min tilgang er psykodynamisk, indlejret i en epigenetisk udviklingsforståelse med fokus på psykiske mekanismer, kognitive samt motoriske udvikling, det relationelle samspil inkl. evne for mentalisering og forståelse for de systemiske kræfter, der også er i spil.

I samspillet med klienten bruger jeg vores relation og samspil til både at forstå klientens situation og til at skabe forandring for klienten.

Ligeledes for supervision og casekonsultation, hvor jeg bidrager med denne viden til at vurdere, hvad der skal til for at bringe barnet i trivsel og at støtte barnets voksne til at skabe muligheden for dette i deres relation til barnet. Ofte bliver interaktionen styret af følelsesmæssige reaktioner på uhensigtsmæssig adfærd, og det er nødvendigt at få hjælp til ikke at blive revet med af adfærd som resultat af tilknytningstraume.

Her kan du læse om hvordan jeg opleves som supervisor