Samtaler i gruppe

Om gruppeterapi

Samtaler i gruppe er en usædvanlig effektiv måde at skabe forandring på, og jeg er derfor stor tilhænger af den. Der er fire årsager til dette. Jeg beskriver dem mere udførligt nedenfor, for de, der har lyst til flere nuancer.

Men grundlæggende så er det, at du kan kende dig selv andre, at du reagerer på andre og at du lader dig se af andre en stor effekt på din egen udvikling. Og det er en effekt, der varer ved.

Den ene er at du møder andre, der har det på samme måde, som du har det. At blive forstået af nogen i samme båd som én selv og at kunne genkende sig selv i andre er for mange enormt befriende. Det er rart. Det er trygt. Det man ofte bliver befriet for er skam og måske også skyld. Når disse ikke længere fylder så meget, så slapper vi mere af. Også psykisk. Og SÅ kan vi forandre os. Forandring sker nemlig bedst, når vi ikke er tynget og presset af fx skam eller en forkerthedsfølelse.

Den anden er at du møder andre, der også er forskellige fra dig. Nogle handler og reagerer måske på en måde, du aldrig ville kunne finde på. Det kan være en inspiration og muliggøre at du selv får plads til den form for reaktion (hvis det er en reaktion, du har, men har undertrykt). Det kan også tydeliggøre din egen reaktion, så du bliver bekræftet og styrket i din egen måde reagere på og dermed frigøre dig fra en evt. tvivl, skam eller skyld, der er med til at skabe ubehag.

Den tredje er noget, der også gør sig gældende for individuel terapi, men som er til stede i forstærket grad i en gruppe. Når vi reagerer på hinanden i terapien, uanset om det er individuelt eller i gruppe, så får vi en følelse eller nogle tanker, som er typiske for os. Det er de samme reaktioner vi har på andre ude i hverdagen. Tager vi fat i reaktionen som den opstår i terapien, får du mulighed for at arbejde med den, når den er aktiv. Det er godt at arbejde med ting, når vi fortæller om hvordan det var, men det endnu bedre, når vi får lejligheden til at arbejde med det, når det er til stede. Når vi er flere mennesker sammen på én gang, er der endnu flere ting, som vi reagerer på. Derfor er der endnu mere at arbejde med i løbet af terapien, og derfor kan forandringen skabes hurtigere.

Den fjerde ting er, at det kan være rigtigt svært og måske endda angstprovokerende at skabe forandring for sig selv. også selvom det er noget, man virkeligt ønsker at forandre. Det er derfor, det kan være svært at skabe forandringen på egen hånd,- for vi opdager tit slet ikke at der er angst, skam eller skyld, der spænder ben for os. For nogen er det svært nok at tale med én person om de personlige ting, som vi ikke er helt trygge ved. Men en stor del af forandringen sker, når vi opdager, at det slet ikke er så farligt at vise os selv for en anden, som vi troede det var. Og især når vi faktisk erfarer HVOR BEFRIENDE det er at vise os selv- at lade os se af et andet menneske. Og at lade os se af os selv. Når vi ser os selv i selskab med andre mennesker, og når vi lader andre se os, også de svære ting, så bliver det endnu lettere for os at bibeholde det nye vi har lært og udviklet sammen med andre, udenfor terapien.

Det praktiske

Vi mødes i grupper á højst otte. Det er de samme deltagere hver gang. Grupperne er sammensat, så I som individer forventes at supplere hinanden godt; både gennem genkendelse og gennem komplimenterende samt konfronterende personlige forskelle.

I grupperne taler vi ud fra os selv og vores egne reaktioner; både hvad, der rør sig for os i hverdagen og hvad, vi reagerer på, når vi er sammen.

Vi mødes i forløb på 10 gange á to timer.

Pris: kr 350,- pr. gang (svarer til prisen pr session i et forløb med henvisning på sygesikringen)

Forud for gruppesammensætningen har du og jeg en indledende samtale, hvor vi lærer hinanden, dig og dine behov bedre at kende. Mange oplever at denne samtale har terapeutisk værdi, og udviklingen er derfor allerede sat i gang.

Pris: kr 950,- for 50 min. inkl. mulighed for at sende et personligt brev på forhånd. Se skabelon her

(Alt i alt kr 500,- mere end et forløb på sygesikringen).